Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach pilotażowego programu, posiada ofertę stypendialną dla studentów pierwszego roku uczelni cywilnych. Program ten skierowany jest do studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia.


O stypendium w kwocie 2 280 złotych miesięcznie ubiegać mogą się studenci uczelni cywilnych na 16 kierunkach: elektronika, elektrotechnika, automatyka robotyka, energetyka, lekarsko- dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika, teleinformatyka, cybernetyka, cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, matematyka.

Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie w terminie do 31 sierpnia 2022 roku wniosku o przyznanie stypendium do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię wyższą;
– wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
– wniosek o powołanie po ukończeniu studiów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
– wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przeczytać je na stronie internetowej

Wróć do góry