Poprawa jakości procesu edukacji szkół VET (kształcenie i szkolenie zawodowe) w całej Europie w zakresie opracowania innowacyjnych metod tworzenia lekcji cyfrowych dla szkół kształcenia zawodowego, doskonalenia umiejętności cyfrowych kadry oraz tworzenia interaktywnych lekcji dla uczniów. Taki jest główny cel Projektu IDEA realizowanego przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie w partnerstwie z uczelniami z Hiszpanii, Portugalii, Macedonii Północnej oraz Rumunii.

Przedstawiciele ANS w Tarnowie wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w hiszpańskim Alicante. Jego uczestnikami były osoby zaangażowane w realizację projektu z poszczególnych z instytucji partnerskich: Info Front-Prilep (Macedonia Północna), SOU Riste Risteski-Ricko (Macedonia Północna), Associacio Educativa i Cultural Bluebeehive (Hiszpania), CEPROF (Portugalia), Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galati (Rumunia), Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (Polska).

Głównym założeniem szkolenia było dostosowanie narzędzi cyfrowych do przygotowywania i prowadzenia lekcji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Narzędzia cyfrowe wspierają motywowanie uczniów podczas zajęć hybrydowych oraz zajęć na odległość.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2: Partnerstwa strategiczne.

Wróć do góry