W dniach 10-28 stycznia 2022 zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (częściowo zdalnie).

Chemia: szczegółowe dane na rozkładach zajęć

Matematyka: w dniach 10-16 stycznia wszystkie zajęcia zdalne; informacje dot. kolejnych tygodni zostaną umieszczone na stronie Katedry Matematyki

Ochrona Środowiska
Rok 2 zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym:
– Chemia organiczna,
– Globalne problemy i zrównoważony rozwój,
– Edukacja dla zrównoważonego rozwoju,
– Gospodarka odpadami komunalnymi,
– Chemiczne i fizyczne metody badania środowiska,
– Ekologia i ewolucja człowieka,
– Obszary Natura 2000.

 
Rok 2 zajęcia prowadzone w trybie zdalnym:
– Energooszczędność,
– Energia słoneczna i energia wiatru,
– Energetyka konwencjonalna a środowisko,
– Ochrona atmosfery.

 
Rok 3 zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym:
– Mikrobiologia kurs rozszerzony,
– Mikrobiologia kurs podstawowy,
– Podstawy gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
– Statystyka,
– Proseminarium OZEiGOiOP,
– Proseminarium OiGZP,
– Nadzór przyrodniczy nad inwestycjami,
– Gospodarka odpadami przemysłowymi,
– Czyste technologie węglowe.

 
Rok 3 zajęcia prowadzone w trybie zdalnym:
– Gospodarka wodno-ściekowa,
– Kodeks postępowania administracyjnego,
– Metody i technologie oczyszczania ścieków,
– Biomasa jako źródło energii i surowców.

Wróć do góry