Wydział Sztuki i Wydział Humanistyczny Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 w Tarnowie.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest skierowana do naukowców różnych specjalności w zakresie nauk humanistycznych. Za punkt wyjścia należy uznać pojęcia dekonstrukcji i transgresji szeroko rozumianej sztuki, co pozwoli na jej uwolnienie, redefiniowanie, a przede wszystkim na jej zbadanie i przeprowadzenie właściwych i rozległych refleksji. Organizatorzy planują opublikowanie artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym „Humanities and Cultural Studies”.

Program konferencji jest imponujący, nie tylko pod względem liczby uczestników – badaczy z różnych ośrodków naukowych i dziedzin, ale także ze względu na rozmaitość kontekstów sztuki. Swój udział w sesji naukowej zapowiedzieli literaturoznawcy, muzycy, historycy sztuki oraz twórcy.

Wydarzenie patronatem objęła Jej Magnificencja Rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela. Patronem medialnym jest Radio Kraków.

Wróć do góry