Na Wydziale Politechnicznym Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbyły się naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej i Technikum z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. Obie placówki uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który stanowi komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

W tej edycji zaplanowaliśmy uczniom bogaty i zróżnicowany program zajęć. Polegały one w pierwszym dniu na zaprojektowaniu schematu elektronicznego pianina wraz z płytką PCB w środowisku EAGLE – programie komputerowym do wspomagania projektowania obwodów elektronicznych oraz przeprowadzeniu symulacji działania układu. Uczestnicy dowiedzieli się także jak poszerzać biblioteki elementów, czy jak dokonać wizualizacji 3D zaprojektowanej płytki PCB. Przygotowaną płytkę PCB wykorzystali do montażu na niej elementów elektronicznych doskonaląc przy tym umiejętność lutowania i przeprowadzając diagnostykę układu elektronicznego.

Każdy uczeń pracował indywidualnie nad własnym projektem na każdym etapie – począwszy od projektowania, wizualizacji 3D, symulacji, montażu, lutowania, po uruchomienie, testy i pomiary. Gotowy, zmontowany, uruchomiony i działający układ uczestnicy zabrali ze sobą do domu. Zostali także wyposażeni w wiedzę, jak taki układ modyfikować, ulepszać i rozwijać.

Drugi dzień poświęcony był doskonaleniu programowania sterowników PLC Siemens oraz wykorzystaniu oprogramowania wspomagającego budowanie wirtualnych linii technologicznych.  Uczestnicy poznali sposoby ich budowania, dobór odpowiednich urządzeń, czujników, elementów wykonawczych. Wirtualne linie pozwalają na wykonywanie testów ich działania bez konieczności ponoszenia wydatków na stworzenie fizycznych obiektów. Zbudowane przez uczniów wirtualne linie technologiczne, konwejory sterowane były przez fizycznie podłączone sterowniki PLC z komputerem PC z zainstalowanym środowiskiem umożliwiającym budowę wirtualnych linii.

Weekendowe zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Katedry Elektrotechniki oraz Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki. Wszystkim uczniom wręczono certyfikaty uczestnictwa, a najlepszym – dodatkowo drobne upominki. Na koniec pobytu na Uczelni uczniowie otrzymali osobiście od Pani Rektor prof. dr hab. Małgorzaty Kołpy zaproszenie do studiowania w tarnowskiej akademii. Pani Rektor przedstawiła krótko bogatą ofertę akademicką oraz opowiedziała o drodze jaką przeszła Uczelnia, obchodząca w tym roku jubileusz 25-lecia.

Naukowe warsztaty (w formie weekendowej i tygodniowej-letniej) są jedną z form wsparcia uczestników projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Młodzież szkolna może także korzystać z zajęć on-line. Obecnie trwa ostatnia edycja, w trakcie której uczniowie zgłębiają popularną platformę Arduino ucząc się programowania mikrokontrolerów oraz nabywają umiejętności programowania sterowników PLC na przykładzie LOGO! Siemens. To bardzo praktyczne umiejętności, których znajomości wymaga obecnie rynek pracy.

W ramach tego samego projektu w ofercie Uczelni są także spotkania on-line w obszarze medyczno-społecznym.

Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020.

Wróć do góry