Ostatni weekend to przedostatnie w tym roku szkolnym Warsztaty Przyszłego Naukowca organizowane przez Katedrę Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Na spotkaniu gościliśmy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej!

Po krótkim, teoretycznym wprowadzeniu uczestników w tematykę warsztatów z sali wykładowej uczestnicy przenieśli się do laboratorium. Zajęcia rozpoczęły się od standardowych procedur w tego typu zajęciach tj. od wyjaśnienia zasad BHP pracy w laboratorium chemicznym oraz zapoznania z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych. Następnie uczniowie przystąpili do wykonywania zaplanowanych zadań eksperymentalnych pod opieką wykładowców Katedry Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia rozpuszczalności, stężeń, iloczynu rozpuszczalności, analizy i charakterystyki powstałych osadów oraz chemicznego charakteru sporządzanych roztworów. Całość warsztatów przebiegała w bardzo dobrej i niezwykle kolorowej atmosferze. Zarówno poziom przygotowania uczniów, sposób pracy w laboratorium jak i ich zaangażowanie stało na bardzo wysokim poziomie!

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom zgłaszającym uczniów bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję że jeszcze się spotkamy!

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii ANS w Tarnowie.

Projekt Warsztaty Przyszłego Naukowca realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wróć do góry