„Ochrona przyrody i monitoring środowiska” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów „Ochrona środowiska”. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki ochrony i gospodarowania zasobami przyrody oraz monitoringu środowiska i analizy jego komponentów na różnym poziomie. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się problematyką ochrony zasobów przyrody oraz szeroko pojętym gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami przyrody na terenach chronionych, biologicznie cennych, ale również przekształconych antropogenicznie, rolniczo i przemysłowych. Kluczowym narzędziem ochrony środowiska jest również jego monitoring. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska i przyrody, dużo miejsca w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko itp. Będą także przygotowani do prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami oraz aplikowania o fundusze na ochronę przyrody. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „ochrona przyrody”, „obszary Natura 2000”, „ochrona gatunkowa oraz monitoring roślin i zwierząt”, „monitoring siedlisk przyrodniczych”, „ochrona i zarządzanie krajobrazem”, „inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy i opinie”, „rekultywacje i kompensacja przyrodnicza”, „nadzór przyrodniczy nad inwestycjami” i wiele innych.

Rozszerzony kurs GIS (Geographical Information System), zwłaszcza po praktycznym zastosowaniu tej techniki przy wykonywaniu pracy licencjackiej, da praktyczne umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Pełny harmonogram realizacji programu studiów znajdziecie na stronie:

Masz wątpliwości, czy specjalność Ochrona przyrody i monitoring środowiska jest dla Ciebie? Zobacz co na ten temat mówi nasz absolwent:

Jeśli bardziej niż przyroda interesują was zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii może zainteresuje was specjalność:

 Odnawialne źródła energii i BHP https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/ochrona-srodowiska/specjalnosci/

Nie czekajcie i już dziś zarejestrujcie się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów https://erk.pwsztar.edu.pl/

Wróć do góry