Krajobraz to element środowiska który należy chronić. Europejska Konwencja Krajobrazowa traktuje krajobrazy jako ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach, na wsiach, na obszarach pospolitych, na obszarach odznaczających się szczególnym pięknem oraz tych zdegradowanych. Dlatego na studiach na kierunku ochrona środowiska prowadzone są zajęcia z ochrony i zarządzania krajobrazem. Oprócz części teoretycznej prowadzone są ćwiczenia, które w części odbywają się w terenie.

W maju studenci zwiedzali atrakcyjne krajobrazowo miejsca w Małopolsce, gdzie wykonywali ćwiczenia praktyczne w terenie. Zapoznali się w jaki sposób chroniony jest krajobraz w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie, Ojcowskim Parku Narodowym oraz na Pustyni Błędowskiej- największej pustyni w Europie. W Tarnowie zwiedzili Kantorie – teren pogórniczy zrekultywowany w kierunku rekreacyjnym, gdzie identyfikowali lokalne krajobrazy.  

Wróć do góry