W dniu 18 listopada 2022 roku odbył się kolejny w tym roku akademickim wykład z cyklu Tarnowskie Piątki Chemiczne. Wykład pt. „Nowoczesne trendy w kosmetologii – czym jest genomika kosmetyczna?” wygłosił dr hab. Rafał Kurczab, wykładowca Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Podczas wykładu uczniowie liceów i techników regionu tarnowskiego poszerzyli swoją wiedzę z zakresu chemii i biologii w kontekście projektowania „inteligentnych kosmetyków”. Na wykładzie omówiono nowoczesne trendy w projektowaniu kosmetyków przy użyciu genomiki kosmetycznej.

W krótkim teście uczestnicy mieli okazję sprawdzić zdobytą podczas wykładu wiedzę. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Wydarzenie zakończył pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON pod opieką opiekuna dr Krzysztofa Kleszcza.

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki ChemiczneTarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów została poszerzona o bezpłatne „Warsztaty przyszłego naukowca”Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry