W ostatnim, 15 numerze czasopisma SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION  wydawanym od 2017 roku przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie ukazały się cztery artykuły pracowników Katedry Ochrony Środowiska. Spośród nich  aż trzy napisane były wspólnie z absolwentami kierunku ochrona środowiska na podstawie badań prowadzonych w ramach prac licencjackich. Zdecydowanie dominowała tematyka gospodarowania odpadami komunalnymi. Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy, a studentom III roku życzymy ciekawych prac licencjackich, inspirujących do napisania kolejnych artykułów naukowych. Poniżej prezentujemy autorów i tytuły artykułów:

•             Tomasz Kolak, Katarzyna Maj-Zajezierska: The municipal waste management in the Skrzyszów commune

W artykule dokonano analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie wiejskiej Skrzyszów w latach 2016-2021. Analiza wykazała, że ​​system selektywnej zbiórki odpadów funkcjonuje prawidłowo, a z każdym rokiem zwiększa się masa odpadów wytwarzanych przez mieszkańców.

•             Magdalena Irla, Anna Kowalska: Evaluation of municipal waste management conditions in selected municipalities in the Małopolskie Voivodeship

W artykule porównano masę zebranych frakcji odpadów w latach 2013 – 2020 w wybranych gminach województwa małopolskiego. Okazuje się, że część gmin nie uzyskała wymaganego poziomu recyklingu odpadów.

•             Egodage Chavin Janitha Perera, Marek Chyc: Morphology of household waste on the example of Sri Lanka and Poland — case study

W artykule porównano skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych w Polsce i Srilance. Wykazano że w polskim gospodarstwie powstaje mniej odpadów,  a  dominujące frakcje różnią się. 

•             Janusz Fyda, Patrycja Żelazo: Decomposition rate of two tea types in two different forestry niches

Używając sprzedawanych w handlu torebek zielonej herbaty Lipton Sencha i czarnej herbaty Lipton Ceylon  badano ich rozkład w lasach mieszanych i iglastych. Po trzech miesiącach zbadano ubytek masy, który różnił się w zależności od typu lasu w którym zostały zakopane.

Cały zeszyt zawiera sześć publikacji, z czego aż cztery powstały w Katedrze Ochrony Środowiska.

Poniżej link do zeszytu: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/sti/issue/view/57

Wróć do góry