Staraniem Katedry Ochrony Środowiska oraz Wydawnictw Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie ukazała się książka pt. „Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki”. Redaktorami są dr Mariusz Klich (ANS w Tarnowie) oraz mgr Sabina Klich (Uniwersytet Jagielloński). Współautorem wybranych rozdziałów jest mgr Paweł Franczak (ANS w Tarnowie). Publikacja była promowana przy okazji wykładu jednego ze współautorów – dra Mariusza Klicha, prof. ANS – 21 kwietnia 2023 r.

Wróć do góry