2016.02.ih.belweder profesorInstytut Humanistyczny ma powody do radości. 23 lutego nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał Wacław Rapak, wieloletni pracownik dydaktyczny Zakładu Filologii Romańskiej, w latach 2008 – 2015 Prorektor tarnowskiej PWSZ. Profesor Wacław Rapak był jednym z 78 nauczycieli akademickich, którzy w tym dniu otrzymali tytuł tzw. profesora belwederskiego.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie tytuły profesorskie spośród pracowników PWSZ w Tarnowie otrzymali również: prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń (Instytut Politechniczny), prof. dr hab. Anna Łabno (Instytut Administracyjno-Ekonomiczny) oraz prof. dr hab. Mirosław Baran (Instytut Matematyczno-Przyrodniczy)

Gratulujemy!

2016.02.waclaw rapakWacław Rapak ukończył studia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, w 1987 r. uzyskał tytuł doktora, a w 2005 r. doktora habilitowanego; jest autorem studium Après coup précédé par Le ressassement éternel» de Maurice Blanchot: une lecture, wydanego przez Universitas i współautor podręcznika z metodologii badań literackich dla studentów romanistyki, a także wielu artykułów ogłoszonych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych; wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Belgii, Francji, Czechach i na Węgrzech; członek Komisji Neofilologicznej PAU, stypendysta Centre Européen Universitaire w Nancy i Rządu Francuskiego; w latach 1995–2000 opiekun sekcji języka francuskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tarnowie. Z PWSZ w Tarnowie związany od jej powołania; organizował Zakład Języka Francuskiego, potem jego kierownik; od 2008 r. Prorektor ds. Ogólnych (następnie Prorektor ds. współpracy i rozwoju); w latach akademickich 2009/10–2010/11 łączył stanowisko prorektora z funkcją Dyrektora Instytutu Humanistycznego; od 2003 r. kawaler francuskiego Orderu Palm Akademickich za zasługi na polu propagowania kultury francuskiej; w 2005 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Filologii Romańskiej.

Wróć do góry