logo-plus_0Praktyki studenckie w całej Unii Europejskiej, studia zagraniczne w uczelniach współpracujących z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie – takie szanse daje studentom oraz pracownikom PWSZ udział w Programie Erasmus+. Spotkania informacyjne poświęcone możliwościom wyjazdu odbędą się już w środę, 9 marca.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

– Praktyki można odbywać w każdym kraju Unii Europejskiej, wyjazdy na studia są możliwe do uczelni z którymi współpracujemy – tłumaczy Agnieszka Lisowska-Lis, uczelniana koordynatorka Erasmusa+.

Lista partnerów jest bardzo obszerna i obejmuje m.in.: Hochschule Wismar (Niemcy), Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Napoli L`Orientale, Università di Belle Arti di Macerata, Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo (Włochy), Universite de Nantes (Francja), Universitatea Babes-Bolyai w Cluj Napoca, University of Craiova (Rumunia), Pädagogische Hochschule w Wiedniu (Austria), Haute Ecole de Namur-Liege-Luxembourg w Bastogne, Plantijn Hogeschool w Antwerpii (Belgia), Centria University of Applied Science w Kokkoli (Finlandia), National Technical University of Athens (Grecja), Univerzita Palackeho v Olomouci (Czechy), Sociedad Cooperativa Valenciana Juan Comenius w Walencji (Hiszpania).

Spotkanie informacyjne dot. studiów i praktyk zagranicznych oraz wyjazdów pracowników odbędzie się w środę, 9 marca, w godz. 11-12. Spotkanie dot. studiów i praktyk zagranicznych dla studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej odbędzie się tego samego dnia, początek o 12.15. Na oba spotkania zapraszamy do sali C017 (aula budynku C – parter). Dodatkowe informacje na stronie www.pwsztar.edu.pl/erasmus.

Erasmus+ w liczbach:

  • 4 mln osób skorzysta z programu;
  • 2 mln studentów skorzysta z programu;
  • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
  • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
  • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
  • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.
Wróć do góry