Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Zygmuntowi Mazurowi, prof. Uczelni, wieloletniemu pracownikowi Katedry Filologii PWSZ w Tarnowie, tytuł profesora nauk humanistycznych. 

Prof. dr hab. Zygmunt Mazur studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Alliance College, Cambridge Springs w Pensylwanii. Przebywał również na stypendium na Uniwersytecie Harvarda. Pracę doktorską i rozprawę habilitacyjną obronił na Wydziale Filologicznym UJ.

Profesor związany jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie od momentu powstania Uczelni. W latach 1990-1998 pracował w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tarnowie (gdzie pełnił również rolę opiekuna naukowego), a od 1998 pracuje na Wydziale Humanistycznym PWSZ, gdzie wykłada historię literatury amerykańskiej, historię USA, prowadzi ćwiczenia z literatury amerykańskiej oraz seminarium dyplomowe. Prof. Zygmunt Mazur pracuje również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie kieruje Zakładem Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej. Posiada także doświadczenie dydaktyczne zdobyte na zagranicznych uczelniach: wykładał na Uniwersytecie w Bordeaux, w Troy University w Alabamie oraz University of Northern Iowa. Wygłaszał wykłady gościnne na wielu uniwersytetach europejskich (m.in. w Exeter, Londynie, St. Andrews, Kolonii, Padwie, Rzymie, Salzburgu, Genewie, Zurychu, Lozannie) oraz kilku amerykańskich (m.in. na Middle Tennessee State University oraz University of California, Santa Cruz).

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół historii literatury amerykańskiej, zwłaszcza powieści amerykańskiej drugiej połowy XX wieku oraz nurtu ekologicznego we współczesnej poezji amerykańskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. książek The Representation of History in Post-War American Fiction (Universitas, 2001), oraz Od mitu do ekologii: Poezja W.S. Merwina (WUJ, 2018). Współredagował kilkanaście tomów zbiorowych. Jest redaktorem popularnej antologii literatury amerykańskiej The College Anthology of American Literature, oraz współredaktorem The College Anthology of English Literature.

Wróć do góry