Przed nami kolejna – siódma – edycja konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”. Mogą w nim wziąć udział studenci, uczniowie tarnowskich szkół ponadpodstawowych oraz wychowankowie innych jednostek oświatowych. W poprzednich edycjach wydarzenia wiele nagród pieniężnych trafiało do naszych Studentów.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić pomysł na własną działalność gospodarczą w formie tradycyjnego biznesplanu oraz nagrania wideo (do 5 minut). Do konkursu zostaną dopuszczone także prace złożone w ubiegłorocznej edycji (która nie odbyła się z powodu wybuchu pandemii), jeśli uczestnik nie zakończył jeszcze edukacji w danej uczelni zgłaszającej pomysły w 2020 r. Te prace nie wliczają się do limitowanej puli prac zgłoszonych  w roku obecnym.

Regulamin „Tarnowskiego Juniora Biznesu”, w którym przedstawiono wytyczne przygotowania pracy konkursowej,  znajduje się tu: RegulaminTJB

Każda instytucja może zgłosić maksymalnie 10 prac, dlatego też Uczelnia organizuje eliminacje. Prosimy składać swoje pomysły do 20 lutego 2021 r. w postaci wstępnego zarysu biznesplanu w formie elektronicznej (bez prezentacji wideo) do Koordynatora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej mgr inż. Barbary Partyńskiej-Brzegowy na adres: bpartynska@brzegowy.pl. Konsultacje dotyczące konkursu zostaną przeprowadzone na platformie MS TEAMS  12.02.2021 r. (piątek)  od 8.30 do 9.30  (kod do zespołu: hqk28p8).

Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody. Dla zdobywcy pierwszego miejsca (w każdej kategorii) przygotowano czek na 2 tys. zł, drugiego – 1,5 tys. zł, a trzeciego – tysiąc zł. Zdobywcy IV, V i VI miejsca mogą liczyć na nagrody rzeczowe.

Wróć do góry