Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz uczelnie z: Finlandii, Hiszpanii, Turcji, Malty oraz Węgier biorą udział w projekcie Mov-e: Development of Intercultural Communication Skills in Physiotherapy Practice through an E-learning Course on Movement Analysis and Therapy – Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej w praktyce fizjoterapeutycznej realizowany poprzez e-learningowy kurs analizy i terapii ruchu. Projekt patronatem objęła Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Koordynatorem projektu jest nasza Uczelnia. Jego celem jest zaś zwiększanie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów poprzez stworzenie darmowej, ogólnodostępnej platformy oferującej uczestnictwo w kursie online.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie kursu złożonego z 15 zajęć ok. 45-minutowych (w tym 10-15 minut materiałów video) i podręcznika szczegółowo omawiającego poszczególne zagadnienia. Kurs będzie kończył się egzaminem testowym i uzyskaniem imiennego certyfikatu.

– Projekt jest skierowany do studentów fizjoterapii i praktykujących fizjoterapeutów. Kurs ma pomóc odbiorcy w doskonaleniu się jako terapeuta i wypracowaniu nowych sposobów zachowania w trudnych sytuacjach – informuje dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. Uczelni z Katedry Fizjoterapii ANS w Tarnowie.

Kurs ma za zadanie przybliżenie specyficznych technik analizy ruchu i diagnozy jego zaburzeń u pacjentów w różnym wieku i o specyficznych indywidualnych potrzebach z dużym naciskiem na umiejętność komunikowania się z pacjentami z różnych stref kulturowych dla doskonalenia kompetencji społeczno-kulturowych i zwiększenia umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach.

Wróć do góry