Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w bezpłatnych warsztatach „Lider przedsiębiorczości”. Są one realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

W roku akademickim 2019/2020 zaplanowano trzy takie kursy/warsztaty. Pierwszy odbędzie się w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r w następujących terminach 14.12.2019 r. (8 godz.); 11.01.2020 r. (8 godz.); 18.01.2020 r. (8 godz.); 25.01. 2020 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach.

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Symulacyjnym Przedsiębiorstwie SYMTUR (PWSZ w Tarnowie, sala 313C).

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300b. Rekrutacja odbywa się w terminie: 9/12/2019 – 12/10/2019; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym także na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja dotyczy studentów:

  • semestru 5 – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego,
  • semestru 7 – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.

Tytuł projektu:

Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wartość projektu: 6 196 784 zł|
Wartość dofinansowania : 6 010 880,46 zł
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Strona projektu: https://perspektywy.pwsztar.edu.pl ; mail: perspektywy_kursy@pwsztar.edu.pl

Wróć do góry