Zakończyły się kolejne Jesienne Warsztaty Weekendowe z języka angielskiego. W zajęciach zorganizowanych w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, wzięło udział 60 uczniów z liceów południowej Polski. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczyli sprawności językowe i zdobywali cenne kompetencje praktyczne.

– Praca w małych grupach, zanurzenie w języku i niestandardowe tematy pozwoliły na rozwój takich kompetencji jak: umiejętność negocjowania, wyrażania pozytywnych i negatywnych opinii czy osiągania kompromisów – relacjonuje koordynator obszaru „język angielski” w projekcie, mgr Anna Stefanowicz-Kocoł, nauczyciel akademicki Katedry Filologii PWSZ w Tarnowie.

Była to już trzecia edycja Jesiennych Warsztatów Weekendowych realizowanych w obszarze język angielski w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Partnerem projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Zajęcia o charakterze warsztatowym, z dużym naciskiem na rozwijanie komunikatywności uczniów, prowadzone są przez wykładowców Katedry Filologii Angielskiej PWSZ, w laboratoriach informatycznych ponieważ uczniowie uczą się również jak wspierać swoje kształcenie ogólnie dostępnymi aplikacjami i narzędziami technologii informacyjnych.

Wszyscy uczniowie otrzymują certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, a najlepszy uczestnik otrzymuje cenną nagrodę.

Jesienne Warsztaty weekendowe nie są jedyną formą wsparcia uczestników projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.” Pracownicy Katedry Filologii Angielskiej prowadzą również zajęcia on-line i koordynują koła naukowe realizowane w szkołach biorących udział w projekcie.

Wróć do góry