Dr hab. Anna Pachowicz i mgr Dorota Rybska zostały uhonorowane medalami 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Wręczenie wyróżnień miało miejsce podczas jubileuszowej gali, która odbyła się w Tarnowie.

Dr hab. Annę Pachowicz uhonorowano za propagowanie idei PCK. – W kręgu moich zainteresowań naukowych pozostają dzieje PCK, a zwłaszcza lata 1939-1945, czyli okres funkcjonowania na emigracji we Francji, w strefie okupowanej i nieokupowanej – wyjaśnia. PCK musiał wówczas zmienić nazwę na Towarzystwo Opieki na Polakami we Francji – dodaje.

Warto podkreślić, że dr hab. Anna Pachowicz w 2013 r. wydała na ten temat publikację zatytułowaną „Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji 1941-1944”. Ponadto, kilka tygodni temu wzięła udział w konferencji „PCK – 100-lat w służbie Ojczyźnie i ludziom” w Krakowie, podczas której wygłosiła referat.

Medal trafił także do mgr Doroty Rybskiej, która od wielu lat promuje ideę krwiodawstwa wśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. To m.in. jej zasługą są organizowane z dużymi sukcesami akcje honorowego oddawania krwi, tzw. „Wampiriady”.

Obu nagrodzonym Paniom – gratulujemy.

Fot. Paweł Topolski i Artur Gawle/tarnow.pl

Wróć do góry