W dniach 20-22 maja 2021 roku studenci II roku Ochrony środowiska – specjalność Ochrona i Gospodarowanie Zasobami Przyrody uczestniczyli w wyjeździe terenowym w ramach przedmiotu Zajęcia terenowe z ochrony przyrody. Podczas wyjazdu studenci zwiedzili ekspozycję przyrodniczą Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej oraz  wystawę przyrodniczą w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku. Zajęcia edukacyjne odbywały się również na terenie rezerwatów przyrody: Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, Diable Skały w Bukowcu, Wąwóz Homole w Jaworkach, Bór na Czerwonem w Nowym Targu. Podczas wyjazdu studenci odwiedzili również miejsce występowania zagrożonego gatunku pierwiosnki omączonej w Beskidzie Sądeckim oraz wzięli udział w monitoringu  nietoperzy w Jaworkach. W czasie zajęć omawiane były m.in.: tematy dotyczące sposobów prowadzenia działań czynnej ochrony przyrody, sposobów zagospodarowania turystycznego obszarów chronionych.

Wróć do góry