Pierwszy, a zarazem ostatni w bieżącym roku akademickim wykład z cyklu Tarnowskie Piątki Chemiczne pt. „Obliczenia szybsze niż myśli. Komputer Kwantowy”, zaprezentował wykładowca  Katedry Chemii Państwowej Wyższe Szkoły Zawodowej w Tarnowie dr inż. Piotr Niemiec.

Podczas wykładu uczniowie tarnowskich szkół ponadpodstawowych poszerzyli swoją wiedzę z wybranych zagadnień dotyczących mechaniki kwantowej. Wykładowca w bardzo ciekawy, a zarazem przystępny sposób wyjaśnił  czym jest spin, splątanie kwantowe oraz superpozycja stanów kwantowych. Na przykładach zaprezentowane zostały różnice
w kwantowym i klasycznym opisie otaczającego nas świata. Na koniec omówiono budowę, zasadę działania oraz przykładowe zastosowania komputera kwantowego pracującego wg zasad mechaniki kwantowej.

W krótkim teście uczestnicy mieli okazję sprawdzić zdobytą podczas wykładu wiedzę. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki,  zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Wydarzenie zakończył pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON pod opieką opiekuna dr Krzysztofa Kleszcza.

Wróć do góry