W czerwcu bieżącego roku zakończyły się praktyki zawodowe realizowane przez studentów III roku Kierunku Chemia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Bogaty program praktyk zawodowych pozwalający na dogłębne poznanie specyfiki wybranego przez studenta laboratorium przemysłowego, badawczego czy analitycznego, praca pod okiem ekspertów i kontakt z najnowocześniejszymi technologiami pomagają studentom rozwijać tak pożądane przez pracodawców umiejętności – łatwość przystosowania się do nowych sytuacji, operatywność, umiejętność pracy zespołowej, analiza, rozwiązywanie problemów, myślenie strategiczne. Uczestnictwo w praktykach było także świetną okazją do skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy na danym stanowisku z rzeczywistością i nawiązania kontaktów z potencjalnym pracodawcą. Zawodowe doświadczenie zdobyte jeszcze na etapie edukacji jest olbrzymim atutem podczas wchodzenia na rynek pracy.

W bieżącym roku akademickim praktyki zawodowe dla studentów Katedry Chemii odbyły się m. in. w: Tarnowskich Wodociągach Sp. z. o. o, Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o, w Brzesku, Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z. o. o, Baulab Sp. z. o. o, Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A, CanPack S.A Fabryka Puszek Napojowych, Becker Farby przemysłowe Sp. z. o. o oraz Mydło Stacji.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

Wróć do góry