Drodzy Studenci, oddajemy do Waszej dyspozycji Platformę Studenta, w której znajdziecie informacje na temat danych osobowych, kierunku, roku oraz semestru studiów.

Każdy student może sprawdzić w Wirtualnym Indeksie uzyskane przez siebie oceny z danego przedmiotu oraz zdobytą średnią.

Pierwsze logowanie

Login użytkownika składa się z nazwiska (pisanego małymi literami i polskich znaków) oraz numeru albumu, np. Krzysztof Testowy, nr albumu 12345 – login: testowy12345. Na hasło startowe składa się numer PESEL oraz prywatny adres mailowy podany przy rekrutacji na Uczelnię np. 89041212341testowy@domena.pl

Szczegóły znaleźć można na stronie: https://it.pwsztar.edu.pl/platforma-studenta/

Zmiana hasła

Zalecamy zmianę początkowego hasła. Informacje, jak to zrobić, znajdziecie w zakładce FAQ:  https://it.pwsztar.edu.pl/platforma-studenta/platforma-studenta-faq/

Wydruki

W zakładce Wirtualnego Indeksu dostępne są dwa wydruki dotyczące ocen. Pierwszy wydruk to indeks wraz ze średnimi, w którym znajdują się oceny zatwierdzone przez wykładowców. Drugi wydruk zawiera oceny niezatwierdzone, czyli wprowadzone przez prowadzących zajęcia, ale jeszcze nieujęte w średnich arytmetycznych i ważonych.

Informacje o dostępnych elektronicznych usługach znajdziecie na stronie głównej PWSZ w Tarnowie -> Kierunek studiów – > eUsługi

Wróć do góry