Miło nam poinformować, że podpisaliśmy porozumienie o współpracy partnerskiej z amerykańską firmą LAC Technologies!

W ramach współpracy Katedry Informatyki z firmą LAC Technologies, planujemy realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych technologii. Co więcej, firma LAC Technologies obejmie swoim patronatem tzw. Inkubator Innowacji, który od najbliższego roku akademickiego zostanie uruchomiony przy Katedrze Informatyki. Inkubator Innowacji będzie miejscem, gdzie nowe pomysły będą wspierane pod kątem przyszłych wdrożeń do przemysłu. Pomysłodawcami są Kierownik Katedry Informatyki – dr inż. Daniel Król oraz CEO/CTO firmy LAC Technologies – inż. Łukasz Luke Cichocki. Warto podkreślić, że strategia działania Inkubatora Innowacji jest spójna z programem studiów na kierunku Informatyka – zwłaszcza z modułem: Inżynieria Systemów Inteligentnych.

Reasumując, współpraca otwiera Studentom kierunku Informatyka możliwość aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych projektach, a także odbycia praktyki/stażu w firmie LAC Technologies.

#uczymy_implementować_przyszłość…

Wróć do góry