W ramach programu, kolejna grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, wypełniła sale laboratoryjną Katedry Chemii, aby teorię przekuć w praktykę.

Uczniowie, pod opieką wykładowców Katedry Chemii, samodzielnie przygotowali roztwór mianowany kwasu, a następnie wykorzystali go do oznaczenia zawartości zasady w analizowanej próbce wykonując podczas zajęć miareczkowania alkacymetryczne. Mamy nadzieję, że po tych zajęciach zadania maturalne rozpoczynające się od słów: „próbkę analitu miareczkowano roztworem titranta” nie będą więcej przerażać. 😊

Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być przykrym obowiązkiem, a przeciwnie może być przyjemnością. 😊 Dla uczniów ze wszystkich szkół, zainteresowanych chemią oraz naukami jej pokrewnymi (biochemią, biotechnologią, chemoinformatyką, farmacją, toksykologią) w roku szkolnym mamy w ofercie zarówno propozycję konkursów, warsztatów jak również wykładów popularnonaukowych. Po szczegóły zapraszamy na stronę.

Wróć do góry