Kolejna edycja Dnia Frankofonii

18 marca odbyła się kolejna edycja Dnia Frankofonii, święta szczególnie ważnego dla miłośników języka i kultury francuskiej, zorganizowanego przez Zakład Filologii Romańskiej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie. Dużym zaangażowaniem organizacyjnym wykazali się także studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego Romanistów.

Uroczystość rozpoczęła się krótką scenką teatralną i prezentacją piosenki francuskiej w wykonaniu studentów PWSZ. Najważniejszym punktem programu był jednak, zorganizowany już po raz trzeci, Międzyszkolny Konkurs Interpretacji Baśni w języku francuskim, skierowany do uczniów tarnowskich szkół gimnazjalnych i licealnych. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności i twórczości uczniów oraz pogłębianie zainteresowania językiem. Już nie raz uczestnicy Konkursu mieli okazję przekonać się jak wspaniałą i pouczającą jest przygoda z teatrem. Każdego roku organizatorzy proponują baśń, a uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowują niezwykłe i zaskakujące inscenizacje teatralne. W czasie tegorocznej edycji młodzież wykazała swą inwencję twórczą w interpretacji Czerwonego Kapturka.

Do Konkursu zgłoszonych zostało 5 przedstawień w kategorii Gimnazjum i tyle samo w kategorii Liceum. Ta wzrastająca liczba szkół biorących udział w Konkursie jest wyrazem coraz większego zainteresowania i cieszy zarówno organizatorów jak nauczycieli.

Uczestnicy Konkursu włożyli wiele trudu w przygotowanie inscenizacji. Ich zmagania oceniane były przez Jury w składzie:
dr hab. Wacław Rapak, prof. PWSZ – Prorektor ds. ogólnych i kierownik Zakładu Filologii Romańskiej,
mgr Halina Pasternak – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie,
Laurence Dyèvre – zastępca dyrektora Instytutu Francuskiego w Krakowie,
mgr Małgorzata Pociecha – zastępca kierownika Zakładu Filologii Romańskiej,
Mariusz Szafarz – aktor tarnowskiego teatru.
Jury brało pod uwagę poziom języka, reżyserię, scenariusz i scenografię prezentowanego przedstawienia.

Wśród wygranych, w kategorii młodzieży gimnazjalnej znaleźli się:

I miejsce – klasa 1 a z Gimnazjum Dwujęzycznego,
II miejsce – klasa 2 Gimnazjum Dwujęzycznego,
III miejsce -klasa 2 Gimnazjum nr 10 należącego do ZSO nr 1.

W kategorii uczniów liceów wyniki prezentowały się następująco:

I miejsce – klasa 2 II Liceum Ogólnokształcącego,
II miejsce – przyznane zostało dwóm szkołom klasie 1 z III Liceum Ogólnokształcącego i uczniom klasy 1 i 2 z V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Spośród uczestników wybrano także najlepszych aktorów. W kategorii uczniów gimnazjum, dyplom najlepszej aktorki został przyznany Monice Walaszek, uczennicy klasy 2 Gimnazjum Dwujęzycznego a dyplom najlepszego aktora otrzymał Ireneusz Janiczek, uczeń Gimnazjum nr 6. W kategorii Liceum najlepszymi aktorami zostali Anna Kurcz i Jakub Madej, uczniowie klasy 2 c z II Liceum Ogólnokształcącego.

Uczniowie otrzymali interesujące nagrody książkowe, ufundowane przez Instytut Francuski w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Zwycięzcom jak i uczestnikom Dnia Frankofonii – gratulujemy!

Wróć do góry