Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku pielęgniarstwo, studia pomostowe

W piątek 28 marca br. 63 absolwentki i 1 absolwent kierunku pielęgniarstwo, studia pomostowe otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych. W uroczystości wzięły udział Władze Uczelni, Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Dr hab. Ryszard Żarów, prof. PWSZ, pracownicy dydaktyczni Zakładu Pielęgniarstwa z Kierownik Zakładu Dr Agnieszką Gniadek na czele, a także zaproszeni goście – Bożena Grodny-Wilk i Ewa Wrona reprezentujące Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie oraz przedstawiciele szpitali i przychodni z którymi Uczelnia współpracuje – m. in. Szpitala Specjalistycznego im. Szczeklika w Tarnowie, Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie, Mościckiego Centrum Medycznego, Zespołu Opieki Zdrowotnej z Dąbrowy Tarnowskiej.

J. M. Rektor Prof. Dr hab. Stanisław Komornicki, zanim wręczył absolwentom dyplomy, pogratulował im i zwrócił uwagę na ważne aspekty kształcenia: dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że edukacja, którą rozpoczynamy na ogół w wieku przedszkolnym, nie kończy się właściwie nigdy. W ten sposób Państwo, którzy uzyskaliście kiedyś dyplomy ukończenia liceów pielęgniarskich, szkół pomaturalnych znaleźliście się z powrotem w murach szkoły. I choć mówi się, że absolwenci zawsze najmilej wspominają moment w którym zaczęli studia i moment w którym je kończyli, to myślę, że ten dodatkowy bodziec, który został Państwu dany po to by podnieść swoje kwalifikacje, na pewno jest z pożytkiem dla was i na pewno jesteście świadomi, że na tym wasza edukacja się nie skończy. Postęp wokół nas, postęp techniki jest tak duży, że aby nie stać w miejscu trzeba iść szybko do przodu, ale z drugiej strony – człowiek, który jest centrum waszego zainteresowania zmienia się znacznie wolniej. Największy problem tkwi w tym, że często my sami nie nadążamy za rozwojem techniki. Dlatego pamiętajmy – nie możemy pozwolić, aby rozwój techniki wyprzedził nasz własny rozwój.

O trudach kształcenia i konieczności powiązania teorii z praktyką mówiła Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Dr Agnieszka Gniadek: zawód który praktykujemy bezsprzecznie związany jest z pomaganiem drugiemu człowiekowi. Kiedyś mówiono, że do zawodu pielęgniarki trzeba mieć powołanie, nie każdy ma to coś co pozwala mu nieść pomoc i nie każdemu dana jest zdolność do pielęgnowania drugiego człowieka. Teraz raczej mówimy o etosie zawodu, empatii. Jednakże wiemy też, że aby dobrze uprawiać zawód nie wystarczą umiejętności praktyczne często oparte tylko o intuicję, o wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Dobra praktyka mu opierać się na solidnych podstawach teoretycznych, aby nie było dysonansu pomiędzy wiedzą teoretyczną a działaniami zgodnymi ze sztuką pielęgniarską. Państwo jesteście tutaj najlepszym przykładem, że wiedzę należy aktualizować, pogłębiać i szukać nowych horyzontów rozwoju. Te kilkanaście miesięcy wytrwałej pracy zaowocowały uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku pielęgniarstwo, ale mam nadzieję, że również nauczyły innego sposobu myślenia, postrzegania zawodu z perspektywy naukowej, a także umiejętności łączenia teorii z praktyką.

Absolwentom gratulowali również pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa m. in. Dr Maria Lipińska, pierwszy Kierownik Zakładu oraz studenci młodszych roczników.

Wróć do góry