Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r. nadał tytuł profesora, dr hab. Elżbiecie Osewskiej, profesorowi naszej Uczelni, nauczycielowi akademickiemu Wydziału Humanistycznego PWSZ. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej w Pałacu Prezydenckim ze względu na stan pandemii odbędzie się w późniejszym terminie.

Prof. dr hab. Elżbieta Osewska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. W latach 1990-1993 wykładowca w centrach edukacyjnych na terenie byłego ZSRR. W latach 1998-1999 Naczelnik Wydziału do Spraw Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Od 1993 do 2014 konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach i w Łomży.

W latach 1990-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a od 2015 w naszej Alma Mater. Członek IV oraz VI kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (I Zespół Nauk Społecznych – dyscyplina: pedagogika) oraz ekspert w V kadencji.

Aktywnie zaangażowana w wiele międzynarodowych gremiów naukowych. Uczestniczka i organizatorka wielu konferencji i kongresów edukacyjnych w Polsce i za granicą (ponad 100 referatów wygłoszonych w języku angielskim w Europie, Azji i Australii).

Autorka ponad 200 publikacji naukowych (monografii i artykułów w periodykach naukowych) z zakresu pedagogiki, dydaktyki, nauk o rodzinie, katechetyki, komunikacji interpersonalnej i polityki społecznej.

Więcej o tzw. książce profesorskiej: Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych (Kraków 2020, wydawnictwo naukowe UPJPII, ss. 328, ISBN 978-83-7438-951-8 (print); ISBN 978-83-7438-952-5 (online); DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374389525) można przeczytać TUTAJ.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Wróć do góry