Informujemy, że ukazał się nowy numer czasopisma Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki „Humanities and Cultural Studies”.

Wydanie Tomu 2/2021, Nr 3 jest dostępne poprzez zakładkę „Czasopisma” na stronie głównej Uczelni: https://hcsjournal.pl/resources/html/articlesList?issueId=14079

Zapraszamy Państwa do lektury artykułów zawartych w tomie:

  • Angeliki Gieniec, „Odnaleźć się w świecie. Wstęp do rozważań o polskiej prozie ekodokumentarnej”;
  • Katarzyny Górowskiej, „Projektowanie alternatywne”;
  • Wacława Rapaka, „Mają swoje (artystyczne) losy książki”;
  • Karoliny Szymczak, „W kręgu młodopolskich inspiracji biblijnych – Pieśni nad Pieśniami Kazimiery Zawistowskiej”;
  • Marii Tadel, „Zobaczyć więcej. O spojrzeniu w wierszach Stanisława Barańczaka i Roberta Frosta”;
  • Teresy Wilkoń, „Scripta manent. O naukowej funkcji bibliotek”;
  • Małgorzaty Wronko-Szybko, „The Semantics of the Gaze: Fazio’s Mistress in Fazio Degli Uberti’s and Dante Gabriel Rossetti’s Representations”.

Redakcja Czasopisma „Humanities and Cultural Studies”

Wróć do góry