684 719 zł – dokładnie tyle dofinansowania pozyskała Uczelnia z drugiej tury programu „Sportowa Polska”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie podwoi tę kwotę, by kosztem niemal 1,4 mln zł zmodernizować i rozbudować obiekty sportowe. Ministerialne pieniądze pozwolą m.in.: wymienić nawierzchnię w hali, wymienić oświetlenie i część instalacji elektrycznej, zmodernizować ścianę wspinaczkową oraz stworzyć od podstaw ścianę bulderową z przestrzenią do treningów ogólnorozwojowych, która – co ciekawe – ma powstać na… dachu siedziby Klubu Uczelnianego AZS.

– Program „Sportowa Polska” ma na celu wsparcie lokalnej infrastruktury sportowej w trzech kategoriach: inwestycji szkolnych, obiektów służących klubom sportowym i obiektów ogólnodostępnych, pozaszkolnych – tłumaczy prof. Piotr Gliński, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczyło w tym roku na wsparcie infrastruktury sportowej 567 mln zł. Po rozstrzygnięciach z lipca, kiedy to do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 260 inwestycji sportowych o łącznej wartości ponad 374 mln zł, tym razem wsparcie otrzymują 73 inwestycje w kwocie prawie 83 mln zł. Jednym z projektów jest ten, napisany w PWSZ.

Bardzo się cieszę z tego dofinansowania, bo dzięki niemu uda się udoskonalić nasze i tak przecież bardzo dobre obiekty sportowe. Mamy wybitnych akademików, medalistów Igrzysk, mistrzostw Świata, Europy i Polski, a nasz Klub Uczelniany AZS jest od kilku lat najlepszą tego typu organizacją w kraju wśród wszystkich PWSZ-ów. To, z jednej strony pokazuje, jak dobrym pomysłem było stworzenie sportowcom doskonałej bazy treningowej, a z drugiej ułatwia decyzje o dalszym inwestowaniu w sport, jak na „Uczelnię Mistrzów” przystało – mówi Rektor, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Radości z pozyskania środków nie kryje także Wojciech Nowak, Prezes KU AZS PWSZ, współautor wniosku o dofinansowanie. – Hala sportowa ma zaledwie siedem lat, ale przy tak intensywnym wykorzystywaniu „zużywa się” bardzo szybko. Aby utrzymać, a nawet więcej – aby podnieść jej standard, musimy inwestować – przekonuje. – Zamierzamy wymienić nawierzchnię boisk, rozbudować ścianę wspinaczkową, stworzyć „od zera” sekcję bulderową oraz wymienić oświetlenie na energooszczędne oraz część instalacji elektrycznej – wylicza Prezes. I podkreśla, że prace zostaną tak zaplanowane, aby zminimalizować uciążliwości z nimi związane dla studentów i sportowców.Te inwestycje są ważne także w kontekście planów organizacji na naszych obiektach konkurencji wspinaczkowych w ramach Igrzysk Europejskich w 2023 roku – kończy Wojciech Nowak.

 

Władze PWSZ chcą „wkład własny” (niemal 700 tys. zł) tej inwestycji sfinansować ze środków pozyskanych z obligacji, skarbowych, które są w posiadaniu Uczelni od 2019 roku.

Program „Sportowa Polska”

Celem „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.

W ramach programu „Sportowa Polska” znajdują się trzy grupy zadań inwestycyjnych, których dofinansowania można się ubiegać.

Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też ułatwiać mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego.

W drugiej grupie znajduje się modernizacja obiektów służących klubom sportowym. W tym obszarze rozpatrywane są zadania zmierzające do poprawy warunków treningowych dla sportowców, zwłaszcza przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym.

Ostatnia grupa obejmuje pozostałe ogólnodostępne obiekty. Ich budowa, remont lub modernizacja ma zapewnić warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Wróć do góry