Rekomendacje Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 8 marca 2021 r.

Mając na uwadze systematyczny wzrost zachorowań na Covid-19, który wystąpił w ostatnich tygodniach na obszarze Polski i Europy, Zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie rekomenduje:

  1. Ścisłe przestrzeganie zasad opisanych w „Środowiskowych wytycznych dotyczących działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce”.

  2. Zaostrzenie obowiązującego reżimu sanitarnego zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentach uczelnianych (zarządzeniach, instrukcjach, procedurach), które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

  3. Ograniczenie zająć dydaktycznych i praktyk zawodowych prowadzonych w trybie stacjonarnym do niezbędnego minimum.

  4. Zamknięcie obiektów sportowych (tj. basenów, hal sportowych, sal fitness) zarówno dla studentów, jak i pracowników Uczelni.

  5. Rekomenduje się prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego wyłącznie w trybie zdalnym lub na terenie obiektów otwartych, na świeżym powietrzu, jednak z obowiązkiem ścisłego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, a zwłaszcza: utrzymania dystansu społecznego, stosowania maseczek ochronnych i stosowania zasad higieny rąk.

Rekomenduje się wprowadzenie wyżej opisanych zasad do czasu spłaszczenia fali pandemicznej, które wg przewidywań będzie miało miejsce na początku maja 2021 r.

Z poważaniem

Zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności PWSZ w Tarnowie

COVID-19 – nowe rekomendacje uczelniane

Wróć do góry