Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wygrała konkurs i została koordynatorem międzynarodowego projektu Improving Geriatric Patient Satisfaction: Development of a High-Fidelity E-learning Simulation Course to Develop Intercultural Skills in Geriatric Patient Care (GNurseSim).

W projekcie uczestniczyć będzie 5 szkół wyższych:

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (Polska)

  • Middlesex University Higher Education Corporation (Wielka Brytania)

  • Satakunnan Ammattikorkeakoulu w Pori (Finlandia)

  • Universidad de Alicante (Hiszpania)

  • Malta College of Arts, Science and Technology (Malta)

  • Centria Ammattikorkeakoulu (Finlandia)

Partnerem technicznym czuwającym nad jakością prac projektowych z 5 państw europejskich wybrano Knowledge Innovation Centre LTD. Z Malty.

Celem projektu jest zmiana sposobu, w jaki studenci pielęgniarstwa są przygotowywani do opieki i zaspokajania potrzeb osób starszych. Stanie się tak, gdy każdy partner wdroży kurs z pielęgniarstwa geriatrycznego przygotowany przez konsorcjum.

Kurs będzie oparty na założeniach konstruktywizmu społecznego, które będą realizowane za pomocą techniki nauczania symulacji.

Treść kursu będzie kładła nacisk na możliwe problemy międzykulturowe w opiece geriatrycznej i przedstawiała sposoby radzenia sobie z nimi. Pracownicy i studenci instytucji partnerskich będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat techniki nauczania opartej na symulacji. Będą również mieli dostęp do doświadczeń z pierwszej ręki swoich kolegów z instytucji partnerskich i będą mieli okazję uczyć się od siebie nawzajem, co jeszcze bardziej poprawi ich zrozumienie problemów międzykulturowych w opiece geriatrycznej.

Ponadto model opracowany i pilotowany w ramach projektu posłuży jako punkt odniesienia przy przygotowywaniu podobnych kursów z zakresu pielęgniarstwa, które będą koncentrować się na międzykulturowych aspektach opieki nad pacjentem.

Realizacja projektu rozpocznie się w maju 2021 r. i potrwa do kwietnia 2023 r.

Wróć do góry