Absolwenci szkół średnich mają do wyboru nowy kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Inżynierska chemia stosowana uzupełnia niezwykle bogatą ofertę kierunków i specjalności związanych z chemią. Nabór podstawowy na ten i pozostałe kierunki potrwa do 16 lipca. Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym proces rekrutacji, Władze PWSZ wydłużyły natomiast terminy naboru dodatkowego, który w tym roku rozpocznie się już 9 sierpnia i potrwa aż do 17 września.

Uruchomienia studiów inżynierskich na kierunku chemia stosowana jest podyktowane zapotrzebowaniem społeczno-gospodarczym zarówno subregionu tarnowskiego, jak i całego województwa małopolskiego.

– Chemia jest jedną z siedmiu małopolskich „inteligentnych” specjalizacji wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako kluczowe i o największym potencjale rozwoju – wyjaśnia dr Agata Lada, Kierownik Katedry Chemii WMP PWSZ w Tarnowie.

– Lista inteligentnych specjalizacji powstała na podstawie szeroko zakrojonych konsultacji z przedstawicielami różnych instytucji i środowisk, w tym przedstawicielami sektora przedsiębiorstw. Można zatem sądzić, że zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę chemiczną będzie ciągle bardzo wysokie – dodaje.

 

– Kierunek będzie prowadzony na profilu praktycznym – absolwent będzie zatem posiadał kompetencje inżynierskie, a dodatkowo, duży wymiar zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przyczyni się do jeszcze lepszego przygotowania do pracy zawodowej – mówi dr Krzysztof Kleszcz, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku chemia stosowana powinien posiadać przede wszystkim dobrze rozwinięte umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Nowy kierunek chemia stosowana uzupełnia bogatą ofertę studiów chemicznych w PWSZ: studia licencjackie stacjonarne (specjalności: chemia medyczna, chemia stosowana, chemia żywności, kontrola jakości w chemii oraz ratownictwo chemiczne) oraz licencjackie niestacjonarne (specjalność chemia stosowana).

Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych. Dla absolwentów chemii z tytułem licencjata lub inżyniera PWSZ w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna.

To nie ostatnia dobra wiadomość dotycząca poszerzenia oferty dydaktycznej najchętniej wybieranej PWSZ w Polsce. Uczelnia planuje bowiem uruchomienie kolejnych studiów na kierunkach położnictwo i kosmetologia. Rekrutacja na dwa powyższe kierunki rozpocznie się po uzyskaniu pozytywnych decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wszelkie informacje odnośnie do naboru oraz dostępnych w PWSZ w Tarnowie kierunków i specjalności znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry