Zacieśnienie współdziałania i otwarcie nowych obszarów współpracy – temu
poświęcone było spotkanie przedstawicieli Uczelni i Grupy Azoty. Wzięło w nim udział
kilkadziesiąt osób reprezentujących PWSZ oraz chemicznego giganta. Obie strony zgodnie
ustaliły, że bliższa współpraca może przynieść wiele korzyści obu stronom, a
w konsekwencji mieszkańcom subregionu tarnowskiego. Aby to stało się możliwe
konieczne, jest podpisanie nowej, elastycznej umowy, która pozwoli zrealizować bardzo
ambitne plany nakreślone podczas roboczego spotkania.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie współpracuje z Grupą Azoty od wielu lat. Obecnie wspólne działania skoncentrowane są na trzech głównych obszarach:

 • dydaktyczno-praktycznym (praktyki, zajęcia praktyczne, prace dyplomowe),
 • badawczo-rozwojowym (nowe pomysły, aplikacje „od pomysłu do wdrożenia”),
 • doradczo-eksperckim (wzajemne wsparcie w różnych tematach).

Podczas dyskusji oraz rozmów kuluarowych wskazano szereg obszarów, w których współpraca może rozpocząć się najszybciej i przynieść najwięcej korzyści obu stronom. Niektóre z nich to:

 • wzmocnienie kształcenia kadr dla Grupy Azoty,
 • CBR,
 • optymalizacja procesów,
 • zbieranie i analiza danych produkcyjnych,
 • badania w zakresie ochrony przed korozją,
 • badania w obszarze polimerów,
 • doradztwo materiałowe w segmencie tworzyw sztucznych,
 • chemia ciała stałego,
 • krystalografia.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

 

Wróć do góry