Dokonaliśmy przeglądu aktywności naukowej pracowników Katedry Ochrony Środowiska. Wyniki są bardzo dobre. Tylko w roku 2020 dziewięciu wykładowców i ekspertów prowadzących zajęcia na kierunku ochrona środowiska opublikowało łącznie 35 publikacji naukowych. Co ważne większość prac opublikowano w renomowanych czasopismach zagranicznych, a część uzyskała najwyższą punktację wg listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (200 pkt.). Prace z roku 2020 dotyczyły między innymi: inwentaryzacji przyrodniczych, wpływu antropopresji w tym turystyki na zasoby przyrody, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, zagrożeń atmosfery i zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód, toksykologii, funkcjonowania oczyszczalni ścieków i osadu czynnego, zanieczyszczeń środowiska plastikiem, metali ciężkich, biochemii i mikrobiologii,  strategii życiowych organizmów oraz nowoczesnych proekologicznych źródeł energii.

Na uwagę zasługuje fakt, że część publikacji  została napisana we współudziale ze studentami kierunku Ochrony Środowiska, najczęściej na podstawie badań przeprowadzonych w ramach prac licencjackich.

Listę publikacji wykładowców Katedry Ochrony Środowiska za rok 2020 znajdziesz tu:

https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/zaklad-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2020-roku/?param=ZOS

Listę wybranych publikacji pracowników Katedry Ochrony Środowiska za ostatnie pięć lat znajdziesz tu:

https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/zaklad-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow/?param=ZOS

Wróć do góry