Zapraszamy członków Klubu Uczelnianego AZS, którzy należą do sekcji e-sportowej, a także wszystkich studentów uczestniczących systematycznie w rozgrywkach e-sportowych do wzięcia udziału w badaniu naukowym „Sprawność psychomotoryczna e-sportowców”. W badaniu mogą uczestniczyć również osoby spoza społeczności PWSZ, będące stałymi uczestnikami  turniejów gier komputerowych.

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące determinantów sprawności psychomotorycznej (oraz poznawczej) u zawodników e-sportowych. Dodatkowo chcemy odkryć ewentualną zależność między czynnikami determinującymi a innymi zmiennymi, takimi jak doświadczenie, wiek, cechy temperamentu i inne.

Dzięki udziałowi w badaniu uczestnicy:

  • poznają swój potencjał poznawczy i psychomotoryczny;
  • dowiedzą się o możliwościach zwiększenia potencjału i zostania lepszym e-sportowcem;
  • zrozumieją wpływ temperamentu i osobowości na to, jakimi są graczami;
  • wezmą udział w pierwszym tego typu badaniu w Polsce!

Indywidualną diagnozę przeprowadzi psycholog Grzegorz Załęski przy pomocy najnowszej aparatury Systemu Diagnozy Psychofizjologicznej (SDP-System). Badanie odbędzie się na terenie Uczelni i potrwa ok. 15 minut. Uczestnicy bezpośrednio po dokonaniu pomiarów poznają wstępną interpretację wyników. Szczegóły dotyczące terminu i miejsca zostaną ustalone po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny (500 409 854) lub mailowy (psychologgorlice@onet.pl).

Wróć do góry