Z radością informujemy, że Mateusz Kołodziej, absolwent kierunku filologia polska, wydał kolejną książkę pt. Przemilczane. Polskie poetki, o których nie mówi się w szkole (Tarnów 2023, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego).

Przemilczanymi bohaterkami książki są Elżbieta Drużbacka, Anna Zbąska, Jadwiga Łuszczewska, Maria Komornicka, Rachela Korn, Nina Rydzewska, Bronisława Wajs i Zuzanna Ginczanka. Promocja książki odbędzie się w dniu 7 sierpnia, o godz. 18:00, w Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, ul. Krakowska 4.To jest już czwarta książka w dorobku autora, który jest nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.

Mateusz Kołodziej opublikował: Utwór muzyczny jako środek dydaktyczny na lekcjach języka polskiego (2010); Wybór i przegląd motywów przewodnich prozy Jerzego Pilcha (2020); Edukacja polonistyczna osób dorosłych (2021).

Mateusz Kołodziej o sobie:
W szkole jestem obecny od 2013 r. Przez ten czas zdążyłem pracować z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, znajdując zatrudnienie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (dziennych i zaocznych). Starsi koledzy żartują, że w szkolnictwie wiele mnie już nie zaskoczy. To odnalezienie się w różnych środowiskach było możliwe dzięki studiom w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (obecnie: Akademia Tarnowska – przypis red.). Dały mi one wiedzę merytoryczną na temat literatury i kultury, wpłynęły na moją świadomość językową, która przydał się w pracy w mediach, jaką prowadziłem do 2021 r. Warto dodać, że warsztat szlifowałem m.in. w uczelnianym periodyku „Ad Astra”. Jestem autorem czterech książek i laureatem plebiscytu „Nauczyciel Na Medal 2018”. To wszystko nie wydarzyłoby się bez zaplecza zdobytego w trakcie studiów. Ich podjęcie na kierunku filologia polska będzie więc dla Was nie tylko okazją do zdobycia wykształcenia i pogłębiania swoich talentów, ale stanie się także możliwością do aktywnego uczestnictwa w rozwoju uczelni oraz jej przemianach w uniwersytet.

Wróć do góry