prof. Kazimierz WiatrPodczas pierwszego posiedzenia Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (kadencji na lata 2015-2019) wybrano jego nowego przewodniczącego. Organem złożonym z władz PWSZ, przedstawicieli uczelni akademickich, z którymi tarnowska PWSZ współdziała na podstawie umów lub porozumień, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz przedstawicieli pracodawców i organizacji pracodawców kierować będzie prof. Kazimierz Wiatr.

Przewodniczącego wybrano jednomyślnie podczas tajnego głosowania. Jego zastępcami zostali: Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Wiesław Kozioł, przedstawiciel Grupy Azoty.

Zgodnie ze Statutem PWSZ w Tarnowie do zadań Konwentu należy opiniowanie strategii rozwoju Uczelni, opiniowanie przedstawionych przez Senat bieżących planów działalności Uczelni, przedstawianie Rektorowi i Senatowi wniosków dotyczących bieżącej i  perspektywicznej działalności Uczelni, a także wspieranie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Członkami Konwentu są także:

 • prof. dr hab. Adam Juszkiewicz – Przedstawiciel Rektora UJ w Krakowie,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Przedstawiciel Rektora AGH w Krakowie,
 • prof. dr hab.Karol Kukuła – Przedstawiciel Rektora UR w Krakowie,
 • dr hab. Eligiusz Madejski – Przedstawiciel Rektora AWF w Krakowie,
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala – Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
 • dr hab. Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego,
 • lek. med. Marcin Kuta – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie,
 • mgr Anna Czech – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie,
 • mgr inż. Paweł Prokop – Przedstawiciel Comarch S.A.,
 • mgr inż. Tomasz Kieć – Przedstawiciel Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.,
 • mgr inż. Robert Banaś – Dyrektor Oddziału w Tarnowie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

W Konwencie Władze Uczelni reprezentują:

 • JM Rektor dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ,
 • dr Małgorzata Kołpa – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju,
 • dr Małgorzata Martowicz – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
 • mgr Roman Żok – Kanclerz.
Wróć do góry