laboratorium jezykowe 2Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w kursie języka angielskiego przygotowującym do egzaminu na poziomie B2, uprawniającym do nauczania w przedszkolach i klasach I-III.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia językowe w placówkach przedszkolnych prowadzić mogą nauczyciele wychowania przedszkolnego mający udokumentowaną znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2.

Studium Języków Obcych oferuje zatem kursy języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w klasach od 1-3, przygotowujące do egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Koszt jednej godziny lekcyjnej (45 minut) to 16,17 zł. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (3 godziny zegarowe). Dla nauczycieli przewidzieliśmy rabat w wysokości 10%. Kurs rozpocznie się w marcu i będzie trwał do końca czerwca 2016 roku.
Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Kursów Języków Obcych PWSZ w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, bud. A, pok. 328, tel. 14-63-16-555, e-mail: kursy@pwsztar.edu.pl

Więcej informacji: http://kursyjezykowe.pwsz.tarnow.pl/

POZIOM LICZBA GODZ. LICZBA SPOTKAŃ CENA TERMIN ZAPISÓW I WPŁAT
A0 – A1 60 15 970 zł 24.02.2016
A1 – A2 60 15 970 zł 24.02.2016
A2 – B1 60 15 970 zł 24.02.2016
B1 – B1+ 60 15 970 zł 24.02.2016
B1+ – B2 60 15 970 zł 24.02.2016
Wróć do góry