science-1182713_960_720W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie powstaje nowa jednostka – Dział Badań Naukowych. Jednym z jej głównych zadań będzie katalizowanie współpracy naukowców z przedstawicielami środowisk przemysłowych. To kolejny krok PWSZ w stronę Akademii Tarnowskiej.

W tworzeniu synergii projektów badawczych i wdrożeń atrakcyjnych dla przemysłu pomóc mają organizowane cyklicznie Seminaria Naukowe.

– W ich trakcie nasi naukowcy będą prezentować realizowane, bądź planowane do realizacji projekty naukowe, które mogą zainteresować z jednej strony kolegów z innych Instytutów PWSZ, a z drugiej polski przemysł – wyjaśnia pomysłodawca przedsięwzięcia, dr Rafał Kurczab z Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ. – Wierzę, że wypełnimy w ten sposób oczywistą lukę pomiędzy nauką a biznesem, jaka jest widoczna również w Tarnowie – dodaje.

 

Z ankiet, których przygotowanie miało na celu zbadanie potencjału naukowego największej uczelni regionu wynika, że chęć „pokazania światu” swoich badań wyraziło już ponad 50 naukowców związanych z PWSZ.

 

Prezentacje będą odbywać się cyklicznie w ramach Seminariów Naukowych. Pierwsze odbędzie się już w najbliższy piątek, 12 lutego. Prelekcje wygłoszą:

– dr inż. Daniel Król z Zakładu Informatyki Instytutu Politechnicznego PWSZ – „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w badaniach naukowych PWSZ” (Prezentacja aparatury badawczej, zaprojektowanej i zbudowanej w Instytucie Politechnicznym PWSZ w ramach projektów naukowo-badawczych. W przystępny sposób zostaną przedstawiane rozwiązania sprzętowe oraz programowe, systemów akwizycji i przetwarzania sygnałów. Do najważniejszych można zaliczyć: interfejsy pomiarowe, wirtualną komorę bezechową, system rejestracji i przetwarzania sygnałów bioakustycznych oraz analizę rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy.) oraz

dr Rafał Kurczab z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ – „Zastosowanie metod modelowanie molekularnego i chemoinformatycznych w projektowaniu nowych związków aktywnych biologicznie i materiałów”
(Zaprezentowane zostaną metody modelowania molekularnego oraz chemoinformatyczne – dokowanie molekularne, QSAR, uczenie maszynowe, wirtualny screening molekularnych baz danych – stosowane w racjonalnym projektowaniu nowych leków CNS i chemioterapeutyków. Poruszony zostanie równiez problem użycia tych metod w projektowaniu nowych materiałów o pożądanych właściwościach – polimerów, materiałów do baterii i akumulatorów, materiałów do ogniw fotowoltaicznych, materiałów budowlanych, itd.)

 

Seminarium ma charakter otwarty, wstęp jest oczywiście wolny. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 12 lutego w sali B024, początek o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy!

Wróć do góry