2016.02.imp_turniej_matematyczny_0035 lutego 2016 r. odbył się finał drugiej edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Zakład Matematyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W etapie szkolnym wzięło udział 325 uczniów reprezentujących dziesięć szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, I Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu, I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach, I Liceum Ogólnokształcące w Zakopanem.

Do finału zakwalifikowało się 48 uczniów, najlepszych po etapie szkolnym. Finaliści Turnieju zmierzyli się z czterema zadaniami konkursowymi: Planowany termin ogłoszenia listy laureatów konkursu to 26 lutego 2016 r. Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone uczniom oraz nauczycielom podczas spotkania podsumowującego drugą edycję Tarnowskiego Turnieju Matematycznego w trakcie Dnia Otwartego PWSZ w Tarnowie w piątek 4 marca 2016 r. o godzinie 11.00.

Finałowi towarzyszyły warsztaty dla nauczycieli matematyki na temat pracy z uczniami uzdolnionymi poprowadzone przez dr. Jacka Dymela (V LO Kraków), mgr. Marcina Radwańskiego (III LO Tarnów) oraz dr. Jerzego Szczepańskiego (PWSZ Tarnów). Podczas warsztatów mówiono o tym jak zacząć pracę z uczniem uzdolnionym matematycznie i omówiono podstawowe metody jej kontynuacji. Analizowano również charakterystyczne zadania pochodzące nie tylko z konkursów i olimpiad, ale również z egzaminów maturalnych oraz licealnych zbiorów zadań. Zadania te stanowić mogą materiał pomocny w dalszej pracy na wielu płaszczyznach: w przygotowaniu uczniów zarówno do egzaminu maturalnego jak i do udziału w konkursach międzyszkolnych czy też Olimpiadach np. Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów lub Olimpiadzie Matematycznej.

Strona www Turnieju >>>

Tegoroczny Turniej przebiega pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Tarnowa, Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Wróć do góry