Według danych GUS sektor chemiczny w Polsce tworzy około 300 tysięcy miejsc pracy. Warto więc odkryć kierunki chemiczne i zaplanować ścieżkę kariery zawodowej.

To gdzie znajdziemy zatrudnienie zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Chciałbyś odkrywać nowe leki?

Tworzyć nowe receptury kosmetyków?

Może chciałbyś pracować nad nowymi technologiami żywności?

Widzisz siebie ratującego środowisko przed skażeniami chemicznymi?

Marzysz o pracy w przemyśle?

A może o karierze naukowej?

Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci Chemii, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach ANS, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych
w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. Wizyty w zakładach pracy są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów na przyszłość.

W Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie studia chemiczne można realizować jako:

 • studia licencjackie (forma stacjonarna lub niestacjonarna) – kierunek CHEMIA
 • studia inżynierskie (forma stacjonarna) – kierunek CHEMIA STOSOWANA
 • studia magisterskie (forma stacjonarna) – kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Studia licencjackie na kierunku Chemia, niezależnie od formy, mają profil praktyczny i prowadzone są przez sześć semestrów.

Studenci kierunku Chemia, studia stacjonarne, po pierwszym roku studiów wybierają swoją dalszą ścieżkę kształcenia w ramach jednej ze specjalności:

 • chemia medyczna
 • chemia stosowana
 • chemia żywności
 • kontrola jakości w chemii

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, z myślą o osobach czynnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększyć kompetencje, Katedra Chemii prowadzi studia na kierunku Chemia także w formie niestacjonarnej.

Studenci kierunku Chemia, studia niestacjonarne, kształcą się w ramach specjalności chemia stosowana.

Dla osób zainteresowanych tytułem zawodowym inżyniera Katedra Chemii przygotowała propozycję studiów na kierunku Chemia Stosowana, studia stacjonarne. Studia inżynierskie na kierunku Chemia Stosowana mają profil praktyczny i prowadzone są przez siedem semestrów.

Studia chemiczne I stopnia mają na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia (magisterskich).

Dla absolwentów kierunków: Chemia (z tytułem licencjata) oraz Chemia Stosowana (z tytułem inżyniera) Uczelnia przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna, studia stacjonarne. Studia te prowadzone są jako:

 • trzysemestralne dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich
 • czterosemestralne dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich (jeden dodatkowy semestr pozwala na uzupełnienie kompetencji inżynierskich i uzyskanie tytułu inżyniera).

Rekrutacja na studia chemiczna w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Istnieją dwie możliwe ścieżki przyjęcia na studia chemiczne w ANS w Tarnowie:

 • rekrutacja
 • potwierdzanie efektów uczenia się

Rekrutacja na studia prowadzona jest poprzez stronę rekrutacja.anstar.edu.pl, na której  znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru (m. in. regulamin, terminy i warunki kwalifikacji).

Jednak rekrutacja to nie jedyny sposób, aby zostać przyjętym na studia. Jeśli poza świadectwem dojrzałości kandydat posiada doświadczenie zawodowe to może wybrać ścieżkę potwierdzania efektów uczenia się. Wówczas specjalnie powołana Komisja sprawdzi wiedzę i umiejętności, jakie kandydat nabył podczas zdobywania doświadczenia zawodowego i na tej podstawie nie tylko zakwalifikuje na studia ale także zwolni z realizacji część zajęć, które zawarte są w programie studiów zaliczając je.

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

https://www.youtube.com/watch?v=NWfInHJf3JU
Wróć do góry