Studenci III roku Ochrony Środowiska odbyli zajęcia terenowe w Krakowie w ramach przedmiotu „Wprowadzenie do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych”. Studenci zwiedzili kamieniołomy Liban i Zakrzówek, Park Bednarskiego, Kopiec Kraka oraz Rezerwat Przyrody Bonarka, dowiedzieli się jakie zakłady chemiczne działały na terenie miasta i w jaki sposób przebiegła rekultywacja terenów zdegradowanych powstałych po ich likwidacji.

Wróć do góry