Tworzenie biznesplanów, obsługa programów do zarządzania firmą, elementy rachunkowości – to tylko niektóre korzyści dla studentów, którzy skorzystają z kolejnej już edycji bezpłatnych warsztatów „Lider przedsiębiorczości”. Oferta skierowana jest do osób studiujących stacjonarnie, na ostatnim semestrze. Uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty ukończenia warsztatów, które są możliwe dzięki pieniądzom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W roku akademickim 2021/2022 zaplanowano trzy takie kursy/warsztaty. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zajęcia będą miały charakter hybrydowy. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach.

Warsztaty/kursy odbędą się w następujących terminach

Lider przedsiębiorczości” – nabór I:

 • 11.01.2022 r.  od godz.  17.00, MS TEAMS (4 godz.)

 • 12.012022 r. od godz.  17.00 – MS TEAMS (4 godz.)

 • 15.01.2022 r. od godz.  8.00 MS TEAMS (8 godz.)

 • 29.01.2022 r. od godz. 8.00 – MS TEAMS (8 godz.)

 • 2.02.2022 r. od godz. 8.00 – sala 313C (6 godz.)

Lider przedsiębiorczości” – nabór II:

 • 18.01.2022 r.  od godz.  17.00, MS TEAMS (4 godz.)

 • 19.01.2022 r. od godz.  17.00 – MS TEAMS (4 godz.)

 • 29.01.2022 r. od godz.  8.00 MS TEAMS (8 godz.)

 • 31.01.2022 r. od godz. 8.00 – MS TEAMS (8 godz.)

 • 3.02.2022 r. od godz. 8.00 – sala 313C (6 godz.)

Lider przedsiębiorczości” – nabór III:

 • 25.01.2022 r.  od godz.  17.00, MS TEAMS (4 godz.)

 • 26.01.2022 r. od godz.  17.00 – MS TEAMS (4 godz.)

 • 31.01.2022 r. od godz.  8.00 MS TEAMS (8 godz.)

 • 1.02.2022 r. od godz. 8.00 – MS TEAMS (8 godz.)

 • 4.02.2022 r. od godz. 8.00 – sala 313C (6 godz.)

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Program obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy.

Szczegóły kursu zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300b.

Rekrutacja trwa do 3 stycznia 2022. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Tytuł projektu:

Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wartość projektu: 6 196 784 zł|
Wartość dofinansowania : 6 010 880,46 zł
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry