Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że podczas posiedzenia w dniu 25 lutego 2020 r. uchwaliła następujące zmiany w kalendarzu wyborczym, w wyborach do organów kolegialnych i jednoosobowych. Zmiany spowodowane są koniecznością doprecyzowania procedury wyboru przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów.

Komunikat nr 6/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Tarnowie z dnia 25 lutego 2020 r.

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej w serwisie BIP >>>

Wróć do góry