Serdecznie zapraszamy wykładowców oraz studentów filologii angielskiej Wydziału Humanistycznego na wykład dr Agnieszki Cierpich-Kozieł
zatytułowany The Power Of English And Its Speakers.

Spotkanie odbędzie się w środę, 18 maja 2022 o godz. 10.00, sala A 123.

Dr Agnieszka Cierpich-Kozieł jest adiunktem w Akademii Ignatianum
w Krakowie, w Instytucie Neofilologii, Katedra Nauk o Języku i Kulturze.

Wróć do góry