Koło Naukowe „Lex” rozpoczęło realizację projektu naukowego: Przyjazny urząd. Udział młodych naukowców w podnoszeniu standardów jakości pracy urzędów finansowanego ze środków ANS w Tarnowie. 

Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia mające na celu nabycie przez studentów kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych, rozwoju umiejętności badawczych i organizacyjnych, pracy w zespole oraz  przygotowania do publicznych wystąpień.

By osiągnąć cel główny projektu zaplanowano działania, które dodatkowo mają służyć poprawie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową, zwłaszcza w aspekcie rozwoju e-administracji czy świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych (np. pandemii, cyberataków, kryzysów migracyjnych). Dlatego projekt przewiduje opracowanie, na podstawie przeprowadzonych badań naukowych, standardów kompetencyjnych (kompetencji miękkich) dla pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie istotnych przy kontaktach z klientem w atypowych sytuacjach i stanach faktycznych.

Więcej informacji na stronach KN „LEX”

Wróć do góry