18 maja odbyła się organizowana przez Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynatora ds. przedsiębiorczości akademickiej IX Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt: „Społeczeństwo XXI w. w badaniach studenckich”. Konferencja stanowiła część tegorocznych obchodów święta Uczelni.

Głównym celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy i wyników badań „młodych naukowców”. Sporych emocji dostarczył konkurs referatów, którego zwycięzcą została Pani Bożena Stanuch, studentka Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Konferencję otworzył wykład zatytułowany „Rola instytucji otoczenia biznesowego dla budowy potencjału gospodarczego Tarnowa na przykładzie działalności Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.”, który wygłosił Prezes Zarządu TKP, Robert Wardzała.

Następnie rozpoczął się konkurs referatów gdzie swoje prace przedstawili studenci reprezentujący szkoły wyższe z: Jarosławia, Krakowa, Krosna, Sanoka, Łodzi oraz Tarnowa. Komisja konkursowa podkreśliła bardzo wysoki poziom wszystkich przedstawianych referatów i zdecydowała o przyznaniu następujących nagród ufundowanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.:

1.      I miejsce (1200 zł brutto) – Bożena Stanuch  (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu) za referat pt. ,,Sytuacja studentów z niepełnosprawnością dawniej a dziś”.

2.      II miejsce (800 zł brutto) – Agnieszka Święch, Kamil Wantuch, Zuzanna Wojtyga (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – referat pt. „Projekt budowy hali przedsiębiorstwa motoryzacyjnego – samochody  elektryczne w Polsce”.

3.      III miejsce (500 zł brutto) – Natalia Chruściel, Ewelina Piękosz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – referat pt. ,,Wolontariat – sposób na zdobycie doświadczenia”.

Referaty zaprezentowane w trakcie spotkania, po recenzji i korekcie autorskiej, zostaną umieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.Wróć do góry