Partnerzy projektu Visegrad+ CLIL-HET zapraszają do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które powstały w ramach sesji naukowej ESP and CLIL, oraz do korzystania z wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

Międzynarodowa konferencja ESP and CLIL – current drivers of HEI internationalization odbyła się online 11 i 12 marca br. Wzięło w niej udział ponad 130 nauczycieli akademickich, nauczycieli języka angielskiego specjalistycznego i ekspertów w dziedzinie CLIL z 21 krajów.

Projekt CLIL-HET wspiera nauczycieli akademickich uczących lub planujących nauczać w języku angielskim w tworzeniu efektywnego środowiska nauczania i uczenia się. Podejmowane działania mają służyć dalszemu rozszerzania procesu internacjonalizacji szkół wyższych.

Aby skorzystać  z wyżej wymienionych materiałów, należy dokonać rejestracji i wypełnić kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej projektu.

Wróć do góry