W dniach 20 – 24.09.2021 r. w godz. 8.00 – 14.00 w dziekanacie WH będą przyjmowane zapisy do promotora pracy dyplomowej

Zapisu można dokonać do następujących wykładowców:
praca z zakresu literatury:
dr Dominika Kozera – 7 miejsc
dr Anna Pietrzykowska-Motyka – 7 miejsc
prof. dr hab. Zygmunt Mazur – 7 miejsc
prof. Jaroslav Kusnir – 7 miejsc

praca z zakresu lingwistyki:
dr Grzegorz Cebrat – 7 miejsc
dr Grzegorz Nawrocki – 7 miejsc
dr hab. Grzegorz Szpila – 7 miejsc

praca z zakresu translatoryki:
dr Jerzy Świątek – 7 miejsc

Zapisu należy dokonać osobiście lub telefonicznie.

Wróć do góry